Kroppefjäll Älgskötselområde

Posted by in Portfolio

Produktionsår: 1999
Uppdaterad: 2005
Länk: http://www.kroppefjall.org/
Typ: Dynamisk sida

Kroppefjäll Älgskötselområde är en sammanslutning för gemensam skötsel av älgstammen på södra Kroppefjäll.

Sidan skapades initialt med en Access databas som grund och sidorna programmerades i ASP. Alla data om älghanteringen samlades i databasen och presenterades dynamiskt. Då fler personer allteftersom ville vara med och administrera systemet valdes en WordPress blogg som grund. Omkodning av sidor till PHP pågår för att ta tillvara det gamla materialet i det nya systemet samtidigt som stilmallar i WP ligger till grund för de nya sidorna.