Networkingwomen

Posted by in Portfolio

Produktionsår: 1999
Organisationens övertag: 2003
Länk: http://www.networkingwomen.net/
Typ: Dynamisk intranet, statiska sidor för extern presentation

Networking Women är sammanslutning av kvinnliga företagare som samverkar.

Enkel extern presentation, men intranätet är helt dynamiskt med många funktioner. Kodat med ASP. Intranätet borttaget när organisationen själv övertog administrationen.

networkingwomen-300x208