Metis

Björks El

Posted by in Portfolio

Produktionsår: 2008 Typ: Statisk sida Länk: http://www.bjorksel.se/ Nydesign av hemsida för ett mindre elektrikerföretag. Nyskapande av design. Företagets hemsida hade legat nere ett tag då de kände att den gamla designen inte beskrev företaget. Vi designade en en ny hemsida och överförde informationen från den gamla flash-baserade sidan.

Part of Sweden

Posted by in Portfolio

Produktionsår: 2008 Typ: WordPress som CMS Länk: http://www.part-of-sweden.se Helt ny sida där företaget själva sköter all informationshantering. Vi installerade och hade kontakt med webhotell för att få igång databas mm.

BJM Maskin

Posted by in Portfolio

Uppdateringsår: 2006 Typ: Dynamiska sidor Länk: http://www.bjmmaskin.se/ BJM Maskin AB ville kunna uppdatera sina sidor själva. Vi skapade en hemsida med WordPress som Content Management System. Produktionsår: 1998 Typ: Statiska sidor BJM Maskin AB gör många affärer genom den presentation som finns på nätet. Enkla men för företaget funktionella sidor. Sidorna är helt statiska och är kodade med HTML. Inga konstigheter utan vanligt näthantverk utifrån företagets egna krav på design och funktion.

Grafiken

Posted by in Nyheter

Att skapa bilder utifrån text som vi kan använda som rubriker löser vi med hjälp av GD. Det är ju en nödvändighet eftersom alla inte har det typsnitt vi valt för rubriksättningen.

0

Årstidsrelaterat

Posted by in Nyheter

Designen är inte klar men vi har bestämt oss för att den skall vara variabel efter årstiderna.

0

WordPress

Posted by in Nyheter

Vi har bestämt oss för att webplatsen består av en WordPress blogg som administrativt gränssnitt. Det är enkelt att hantera och är också helt gratis. Vi skapar sedan en helt egen front, trots att det finns många olika templates till WP, eftersom vi då helt kan styra läsningen ur databasen och hanteringen av data.

0

Ny hemsida

Posted by in Nyheter

Nu har arbetet påbörjats med att skapa en ny hemsida för Metis. Planeringen innehåller många olika tankar över sidan skall vara byggd. Men att det skall vara en databas i botten är helt självklart, det är ju hela idégrunden.

0

Isco

Posted by in Portfolio

Produktionsår: 2005 Typ: Dynamisk sida Länk: http://www.isco.nu/ Isco är ett serviceföretag inom material för städning, sanering, industri- förnödenheter mm. De använder även en extern webbshop. Sidan är delt dynamisk med en MySQL databas i botten. Sidorna är skapade med PHP och använer en gemensam stilmall och hämtar informationen ur databasen. Enkelt och effektivt, till en rimlig kostnad. Om de vill ändra design, lägga till sidor mm, då märks det i den låga kostnaden.

Kaprifol

Posted by in Portfolio

Produktionsår: 2002 Typ: Statisk sida Länk: http://www.kaprifolkott.nu/ Presentation av sammanslutning av företag som producerar ekologiskt kött. Sidorna är statiska, men förändringarna är små. Det behövs inte användas mer kraftoch produktionstid än vad behovet är i grunden.

Munkeröds Industri AB

Posted by in Portfolio

Produktionsår: 2006 Typ: Dynamiska sidor med administrationsgränssnitt Länk: http://www.munkerods.se/ Munkeröds Industri AB byter inriktning till renovering och sanering av bussar. Sidorna är under utveckling och skall komma att innehålla företagets produkt och tjänsteportfölj. För närvarande är presentation mm färdigt och resterande delar under systemering. Till frontsidorna finns ett administrativt gränssnitt där företagets personal själva skall kunna producera produktblad, nyheter och annan information för sidorna. Produktionsår: 2001 Typ: Dynamisk sida Munkeröds Industri AB arbetar med industristädning, klottersanering, fastighetsskötsel mm. Sidorna är ett rent Intranet med tanke till utveckling av extern information. Intranet…read more