Metis

Redesign

Posted by in Nyheter

Nu har vår sida uppdaterats till senaste WordPress release och samtidigt fått nytt utseende. Vi har också passat på att göra den till en multisite för att smidigare kunna stödja våra kunder och ge en bra UX under utvecklingen.

0

Utbildningskväll i Sundalsryr

Posted by in Nyheter

En introduktionskväll genomfördes i februari för blivande författare och administratörer för Syndalsryrs byalag och deras nya hemsida. Många av bygdens invånare hade samlats och förde samtidigt fram önskemål om en studiecirkel med temat Bloggar och andra sociala medier. Planeringen av träffar för studiecirkel är nu igång med behovsinventering och önskemål. Cirkeln startar till hösten där Lennarth kommer att fungera som stöd.

0

Ditt Körkort

Posted by in Nyheter

Körskolan, Ditt Körkort, i Kungälv har fått ny hemsida. Den bygger på bloggverktyget WordPress och är samtidigt sammanlänkad med företagets sida på Facebook. De har även ett fotoalbum där de presenterar sina deltagare som tagit körkort. Gör ett besök på www.dittkorkort.se

0

Sundalsryr

Posted by in Nyheter

Den 24 april skall vi möta företag från Sundalsryr och Brålanda för att berätta om blogg som CMS och hur det kan användas för att skapa hemsida som företaget själv skall sköta.

0

Portfoliouppdatering

Posted by in Nyheter

Nu har portfolion uppdaterats med ett urval av kunder från 2009. Sammanlagt under 2009 installerade vi och startade upp 14 olika system och sidor med WordPress som grund. Ibland som en blogg och ibland som ett CMS.

0

Redesign

Posted by in Nyheter

Nu har vi börjat jobba med en ny design av vår hemsida. Den gamla årstidsrelaterade hemsidan har nu blivit utbytt av ett helt WordPress-tema. Denna gången kodas det inte från grunden, utan vi utgår från ett färdigt.

0

Grafiken

Posted by in Nyheter

Att skapa bilder utifrån text som vi kan använda som rubriker löser vi med hjälp av GD. Det är ju en nödvändighet eftersom alla inte har det typsnitt vi valt för rubriksättningen.

0

Årstidsrelaterat

Posted by in Nyheter

Designen är inte klar men vi har bestämt oss för att den skall vara variabel efter årstiderna.

0

WordPress

Posted by in Nyheter

Vi har bestämt oss för att webplatsen består av en WordPress blogg som administrativt gränssnitt. Det är enkelt att hantera och är också helt gratis. Vi skapar sedan en helt egen front, trots att det finns många olika templates till WP, eftersom vi då helt kan styra läsningen ur databasen och hanteringen av data.

0

Ny hemsida

Posted by in Nyheter

Nu har arbetet påbörjats med att skapa en ny hemsida för Metis. Planeringen innehåller många olika tankar över sidan skall vara byggd. Men att det skall vara en databas i botten är helt självklart, det är ju hela idégrunden.

0