CV

Lennarth Bernhardsson
540417-1992
Skyttelvägen 7
458 94 Stigen
Tfn: 0528-30084

Personligt
Född i Östergötland men flyttade tidigt med mina föräldrar till Göteborg för att slutligen hamna på Hönö. Efter avslutade studier och militärtjänst flyttade jag till Uddevalla och gifte mig sommaren 1976. Fick tillsammans med Gun en son som nu är 29 år. Byggde 1981 eget hus, under 4 månader, i Stigen där jag fortfarande bor kvar. Jag har till och från arbetat med datorer och utbildning i både fasta tjänster och som egen företagare.

Jag har de senaste åren arbetat med undervisning inom digitala media vid Högskolan Väst. Före det var RIV-projektet aktuellt, där jag varit ansvarig för förstudie och arbetade som projektledare med ekonomiskt totalansvar för projektbudget omfattande 50 milj sek. Därefter bestod arbetet till viss del av RIV projektets avslutning men till största delen DIP. Digital InformationsProduktion var ett nytt program som startade vid Högskolan Väst, dåvarande HTU, till hösten 2000. Detta har sedan utvecklats till Programmet för Digitala Media för design av lärande och underhållning där jag nu undervisar.

Studier
Grundskola
Linköpings enhetsskolor 1961-65
Göteborg Götabergsskolan 1965-66
Torslandaskolan 1966-68
Glöstorpsskolan 1968-69
Brattebergsskolan 1969-71

Gymnasieskolor
Lundby Gymnasium 1971-74

Militärtjänst
T2, Skövde, Sjukvårdsbefäl 1974-75

Högskola
– Informatik, Systemutveckling, 20p 1996 Karlstad
– Medie- och kommunikationsvetenskap, 5p, 1996 Karlstad
– Ledarskap, 5p, 1997 HTU
– Databaser och databasdesign, 5p, 1998 HTU
– Datorer i samverkan, 5p, 1998 HTU
– Programmering I + II, 10p 1998, HTU
– Systemteori, 5p, 1998 HTU
– Kunskapsbaserade System, 5p, 1999 HTU
– Systemutveckling II, 5p, 1999 HTU
– IT för lärare, 5p, 1999 HTU, distans
– Exjobb, CSCW i projektgrupper, 10p, 1999 HTU
– Multimedia och information, 5p, 1999 HTU
– Design och produktion av Webbplatser, 5p, 1999 HTU
– Pedagogik, 1-20p, 1999-2000 HTU
– Distanspedagogik, 5p, 2000 Göteborg
– Engelska, 5p, 2000 HTU

Filosofie kandidatexamen, Systemvetenskap
Högskolan Trollhättan Uddevalla, 19 september 2000

– Informatik som vetenskap, 10p 2001 Göteborg
– Pedagogik, 21-40p, 2001 HTU
– Magisteruppsats, 10p 2001 Göteborg

Filosofie magisterexamen, Informatik
Göteborgs Universitet, 28 december 2001

– Pedagogik, 41-16p, 2002 HTU

Filosofie kandidatexamen, Pedagogik
Högskolan Trollhättan Uddevalla, 27 augusti 2002

– Högskolepedagogik, 10p, 2004 HTU
– Pedagogik 61-80p 20p, 2005 HTU
– Undervisning genom digitala media, 10p, 2005 GU
– Högskolepedagogik II, 10P, 2006 Högskolan Väst
– Examensarbete 15hp, Pedagogik D, 2008 Högskolan Väst

Filosofie magisterexamen, Pedagogik
Högskolan Väst, 2009

– Bloggens teori och praktik, 7,5 hp, Högskolan i Borås, 2010

Yrkesliv
Lokalvårdare, Folktandvården Öckerö 1971-73
Testförare, Volvo 1973-73
Konsulent, Studieförbundet Vuxenskolan Distrikt 1975-88
Timlärare extra, Uddevalla kommun 1981-81
Utbildningsprogrammerare, LM System 1988-90
Stugchef, Telestugan i Färgelanda 1990-97
Projektledare, Högskolan Trollhättan-Uddevalla 1997-1999
Universitets adjunkt, Högskolan Väst, Informatik 2000-