Om företaget

Vi har alltid haft som mål att skapa webbplatser som i längden blir de billigaste även om de initialt kanske blir lite dyrare för kunden. Detta gör vi genom att alltid skapa dynamiska sidor med en databas som grund, istället för statiska sidor. Kunden kan då sköta den viktiga uppdateringen och själv hålla sidan aktuell.

Samma grundtanke finns i våra utbildningar. Att utbilda för att sedan själv fortsätta sitt lärande. Att ge verktyg och former för fortsatt utveckling.

  • Webbdesign
  • Konsultation
  • Utbildning