Metis

Dalslandsmat

Portfolio Categories: Hemsidor.

Produktionsår: 2001
Organisationens övertag: 2005
Typ: Dynamisk sida, efter övertag statiska sidor
Länk: http://www.dalslandsmat.nu/

Dalslandsmat är en sammanslutning av tjänsteföretag i Dalsland med en tydlig inriktning på mat och logi.

Sidorna hade initialt en stark dynamik med en databas i botten. Varje företag administerade sina uppgifter som fick genomslag på extern information och intranät. Efter övertagande valdes dynamiken bort och ersattes av statiska sidor. Delar av designen behölls.