Tjänster

Publicering och interaktion på nätet är vår specialitet. Det kan gälla en enkel eller avancerad hemsida eller tips och idéer på hur du kan använda de nya interaktiva kommunikationsformerna.

Vi använder vanligen olika verktyg på nätet som du också kan använda, ofta helt gratis. Vi söker och installerar tillägg för att få de funktioner som du och ditt företag önskar.

Vi genomför olika utbildningar med inriktning på din personals utveckling och kunnande. Att arbeta med former för lärande där den enskildes kunskaper utnyttjas och kommer andra till nytta. Vi har ett tydligt fokus på användning av både interna och externa lärresurser för att skapa en grund för fortsatt lärande och utveckling efter genomför ”kurs”