Konsultation

Behöver du stöd och råd? Eller kanske utbildning?

Utöver produktion av medieinnehåll genomför vi konsultationer för webbpublicering, digital distribution och utbildning. Det kan handla om hur du kan använda de nya sociala verktygen för att nå befintliga och nya kunder. Eller så har du kanske behov av att lägga till rörliga bilder och videos på din hemsida. Vi hjälper dig och stödjer dig i processen.

Vårt mål med konsultationer är alltid att du senare skall kunna hantera och sköta verktyg och produktion själv. Vi vill inte låsa dig i långa och till slut kanske dyrbara kontrakt.

Konsultation kan också gälla lärande och utveckling av medarbetare för att skapa miljöer för livslångt lärande där öppna lärresurser är en viktig del.

Uppdragsgivare:
Linköpings Univeristet
Högskolan Väst
Sundalsryrs Byalalg
Föreningen Telestugor i Sverige
Uddevalla Finmekanik AB
m.fl.